World Chambers Network (WCN)

Световна мрежа на камарите

Търговските камари – с над 400-годишна история и представени в повечето страни – са доверени точки за контакт и трети страни в регионалната, националната и международната търговия. Камарите представляват най-голямата организирана бизнес група в света с повече от 12 000 офиса на камарата по целия свят, които имат над 40 милиона бизнес членове.

Световната мрежа на палатите (WCN) е създадена преди 20 години като официален портал на камарата, посветен на електронната търговия.

Уникалната платформа на WCN е жизненоважен бизнес инструмент, който предлага бизнес и пазарна информация чрез камари (локални към глобални), промоция на бизнеса, проверка и услуги за доверие.

WCN…предлага услуги както на бизнеса (в WCN Business Lounge), така и на управлението на търговски камари (в WCN Chamber Lounge).

Освен това корпоративните клиенти и агенциите от публичния сектор могат също да използват комбинация от услуги от тези два сегмента, за да постигнат целите си, например за въвеждане на нов бизнес инструмент или за целите на регионалното икономическо развитие.