ZSI – Zentrum für Soziale Innovation

ZSI - Zentrum für Soziale Innovation logo

ZSI е частен институт с нестопанска цел за приложни социални науки и Център за върхови постижения за социални иновации със седалище във Виена (Австрия).

ZSI изпълнява изследователски и приложни проекти за социалното вграждане и въздействието на всички видове иновации и допринася за проектирането и разпространението на социално приети и устойчиви иновации, за да посрещнат глобалните предизвикателства.

Проекти

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)