FRESHER – Европейска нощ на учените

FRESHER – Европейска нощ на учените

„Европейската нощ на учените“ е традиционно ежегодно събитие, което набира популярност дори извън страните на ЕС, и се стреми да повиши обществената информираност относно научните открития чрез разнообразни презентации и демонстрации.

REFRESH – Европейска нощ на учените

REFRESH – Европейска нощ на учените

Проект Refresh има за цел да повиши интереса към науката и да популяризира най-новите научни постижения в над 300 града в Европа. „Европейската нощ на учените“ вече е традиционно ежегодно събитие, което набира популярност дори извън страните на ЕС, и се стреми да повиши обществената информираност относно научните открития чрез разнообразни презентации и демонстрации

Край на съдържанието

Край на съдържанието