Завършен проект

Rempart+; Rempart 2020

Erasmus for Young Entrepreneurs logo

Продължителност: 1 януари, 2010 – 1 януари, 2014

Цели на проекта:

Проектът REMPART2020 има за цел да създаде европейска партньорска мрежа за осъществяване на контакт между нови и приемащи предприемачи, за да се постигне по-нататъшна мобилност. Изграден върху предишна работа по проекти Rempart и Rempart +, REMPART2020 се стреми да осигури успешна интеграция на периферните региони в Европа, географското покритие на програмата „Еразъм за млади предприемачи“.

Основните цели на проекта са:

  • да предостави възможност за обмяна на предприемачески умения и опит от първа ръка за нови предприемачи, които остават в чужбина в малки и средни предприятия, разположени в друга държава, за да се улесни успешното стартиране и развитие на техните бизнес идеи;
  • да улеснява и насърчава създаването на мрежи за обмен на опит и информация и междукултурно обучение;
  • подобряване на достъпа до пазари, идентифициране на възможности за партньорства в ЕС за нови и вече утвърдени предприемачи;
  • насърчаване на МСП в отдалечени райони на ЕС да споделят опит, обучение и работа в мрежа с предприемачи от други европейски държави и региони;

Целеви групи:

Както бъдещи предприемачи, така и опитни предприемачи. Чрез работата на посредническите организации проектът допринася за инициирането и развитието на най-малко 40 директни контакта между наскоро създадени, нововъзникващи или бъдещи предприемачи и опитни и успешни предприемачи, които ще ги приемат в програмата.

Роля в проекта: Партньор по проекта и регионална посредническа организация от България

Донор(и) на проект: Еразъм за млади предприемачи