Заверка на подпис върху фактура, договор, пълномощно или друг фирмен документ

РТИК заверява подписа на представляващия фирмата по съдебна регистрация или на упълномощено лице върху:

  • експортни фактури
  • декларации
  • пълномощни
  • договори
  • коносаменти
  • ценови листи и други удостоверителни документи, свързани с външнотърговския стокообмен

Заверяват се само оригинали на документи (с подпис на лицето, което представлява фирмата, и печат).

Заверката може да се извърши:

с печат на РТИК – за фирми, които към датата на заверката на документа са редовни членове на РТИК
с печат на БТПП – за фирми, които към датата на заверката на документа са асоциирани членове на БТПП

Албена Генова (Нова)

Координатор:


Албена Генова
Експерт БТПП в РТИК

За консултации:


Т: +359 82 825878
Е: agenova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000