Консултации

  • Консултации във връзка с интелектуална собственост
  • Консултации и съдействие при осъществяване на международни контакти
  • Консултации и съвети по външнотърговския и митнически режим
  • Консултации и юридическа помощ в областта на търговското право
Милен Добрев

Координатор:


Милен Добрев
Изпълнителен директор

За консултации:


Т: +359 82 825875
Е: mdobrev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000