Издаване на удостоверение (сертификат) за членство в РТИК и БТПП

Удостоверение за членство се издава на фирми, които към датата на издаването му са редовни членове на РТИК/БТПП. В удостоверението се включват само данни, които са вписани в Регистъра на РТИК. Издават се удостоверения на български и на чужд език. От заявителя се изисква да посочи данни за предназначението на удостоверението (пред кого ще му послужи и за какво).

Албена Генова (Нова)

Координатор:


Албена Генова
Експерт БТПП в РТИК

За консултации:


Т: +359 82 825878
Е: agenova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000