Консултантски услуги по маркетинг

Нашите консултантски услуги по маркетинг са в основата на нашия пакет от услуги и представляват интегрална част от нашата мисия да подкрепим растежа и развитието на бизнес организации от различни сектори на икономиката. Тези услуги предлагат експертни съвети относно различни аспекти на маркетинга, включително стратегическо планиране, брандиране, ценообразуване, продуктово развитие и цифров маркетинг.

  • Стратегическо планиране – Нашият екип от експерти е специализиран в разработването на ефективни маркетингови стратегии, които са съобразени с конкретните цели и нужди на всяка организация. Ние работим заедно с нашите клиенти, за да определим целите на техния бизнес, да идентифицираме целевите им пазари и да разработим персонализирани маркетингови планове, които ще им помогнат да достигнат до своята аудитория и да повишат своята конкурентоспособност.
  • Брандиране – Брандирането е ключов компонент от всеки успешен маркетингов план. Нашите експерти могат да помогнат на организациите да създадат силни и разпознаваеми брандове, които комуникират ценностите на техния бизнес и го отличават от конкуренцията. Предлагаме услуги в областта на бранд стратегия, бранд дизайн, управление на бранда и повишаване на бранд осведомеността.
  • Ценообразуване – Ценообразуването е критичен фактор за успеха на всеки продукт или услуга. Нашите експерти могат да помогнат на организациите да разработят ценови стратегии, които оптимизират приходите, повишават продажбите и поддържат конкурентоспособността на техните продукти или услуги. Ние предлагаме съвети относно различни методи на ценообразуване, включително ценообразуване на базата на стойността, ценообразуване на базата на разходите, конкурентно ценообразуване и динамично ценообразуване.
  • Продуктово развитие – Продуктовото развитие е още един важен аспект от маркетинга, в който нашите експерти могат да предложат значителна помощ. Ние можем да подпомогнем организациите в разработването на нови продукти или услуги, подобряването на съществуващи продукти или услуги и управлението на жизнения цикъл на продуктите. Нашата услуга включва помощ при провеждане на проучвания на пазара, анализ на конкурентите, разработване на концепции за продукти и тестове на пазара.
  • Цифров маркетинг – В наши дни цифровият маркетинг е незаменим елемент от всяка успешна маркетингова стратегия. Нашите експерти могат да помогнат на организациите да разработят и изпълнят ефективни цифрови маркетингови кампании, които увеличават видимостта на техния бизнес в интернет, привличат нови клиенти и повишават удовлетвореността на клиентите. Нашите услуги в областта на цифровия маркетинг включват SEO, управление на социални медии, електронна поща и маркетингови кампании в интернет.

Смятаме, че тези консултантски услуги по маркетинг ще бъдат от полза за всички наши клиенти, независимо от размера на техния бизнес или отрасъла, в която работят. Ние сме ангажирани да предоставяме нашите услуги с най-високо качество и професионализъм, за да подпомогнем клиентите да постигнат своите бизнес цели и да увеличат своята конкурентоспособност на пазара.

Светослав Минчев

Координатор:


Светослав Минчев
Експерт маркетинг

За консултации:


Т: +359 895 890123
Е: sminchev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000