Организация на фирмени презентации и семинари

Провеждането на презентации и семинари е важно за всяка една фирма и организация. РТИК има опит и експертиза в организирането на различни по форма и мащаб събития – конференции, презентации, семинари, тренинги и др. Предлагаме професионална подготовка, помощ в организирането, поддръжка и съдействие. Извършваме както отделни услуги, така и комплексна организация на събития:

  • Планиране на мероприятието;
  • Подготовка на мястото на провеждане;
  • Техническо обезпечаване от всякакъв вид;
  • Организиране на храненето – кафе паузи, коктейли, обеди, вечери;
  • Организиране на съпровождаща програма.
Симона Ангелова

Координатор:


Симона Ангелова
Експерт Бизнес развитие

За консултации:


Т: +359 82 825878
Е: sangelova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000