Подкрепа за изложби и търговски изложения

Изложбите и търговските изложения са важна част от бизнес стратегията на много фирми. Те предлагат възможност за установяване на нови бизнес контакти, промотиране на продукти и услуги, и разглеждане на последните иновации в индустрията. В Русенската търговско-индустриална камара предлагаме обширна подкрепа и услуги за организиране на и участие в такива събития.

  • Подготовка за изложби – Осигуряваме поддръжка за подготовката на вашата фирма за участие в изложби. Това включва консултации относно дизайна на изложбения щанд, избора на подходящи продукти и услуги за представяне, и подготовката на презентационни материали. Нашите експерти могат да помогнат също така за разработката на стратегии за привличане на посетители и за ефективно взаимодействие с тях.
  • Организация на изложби – Ако вашата фирма иска да организира собствено изложение или търговско събитие, ние можем да предоставим услуги, които включват планиране, координиране и управление на събитието. Това включва подбор на подходящо място, установяване на връзки с изложители и партньори, промоция на събитието, и управление на логистиката на събитието.
  • Участие в изложби – В допълнение към подготовката и организирането на изложения, можем да предложим подкрепа и за вашето участие в изложения организирани от други. Това включва помощ при регистрацията, подготовка на материали, организиране на транспорт и настаняване, и дори представителство на вашата фирма, ако е необходимо.
  • Последващи действия след изложби – След края на изложбата, предоставяме подкрепа за последващи действия, като създаване на стратегии за поддържане на контакт с новополучените контакти, анализ на резултатите от участието в изложбата, и планиране за бъдещи събития.
  • Включване в глобална мрежа – Русенската търговско-индустриална камара е част от международна мрежа от търговски и промишлени камари. Това ни дава възможност да подкрепим участието ви в изложения и търговски изложения на глобално ниво, като предоставим информация и ресурси, които може да не са достъпни другаде.

Нашата цел е да осигурим на вашата фирма специализирана подкрепа, която да отговори на вашите уникални нужди и цели. Независимо дали искате да представите нов продукт, да установите нови бизнес контакти, или да разгледате последните иновации във вашата индустрия, ние сме тук, за да ви подкрепим.

Светослав Минчев

Координатор:


Светослав Минчев
Експерт маркетинг

За консултации:


Т: +359 895 890123
Е: sminchev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000