Обучения и семинари по маркетинг

В Русенската търговско-индустриална камара сме убедени, че постоянното обучение и развитие са от съществено значение за успеха на всеки бизнес. Ето защо ние предлагаме обучения и семинари, които обхващат широк спектър от маркетингови теми. Тези сесии са проектирани да помогнат на фирмите да развиват своите умения и знания, да остават в течение с последните тенденции в маркетинга и да повишат своята конкурентоспособност.

  • Разнообразие от теми – Нашите обучения и семинари обхващат множество маркетингови теми, включително стратегическо планиране, цифров маркетинг, SEO, управление на социални медии, анализ на данни, брандиране, продажби и много други. Целта ни е да предоставим на нашите членове практическа и актуална информация, която могат да приложат веднага в своя бизнес.
  • Семинари и обучения на живо – Ние организираме редовни семинари и обучения на живо, които предлагат възможност за мрежови взаимодействия и лично обучение от експерти в областта на маркетинга. Тези събития обикновено включват интерактивни лекции, дискусии, работилници и възможности за поставяне на въпроси.
  • Онлайн обучения и уебинари – В допълнение към нашите обучения и семинари на живо, предлагаме и онлайн обучения и уебинари, които позволяват на нашите клиенти да се обучават по свое удобство. Тези ресурси са достъпни през цялата година и могат да бъдат достъпни от всяко място.
  • Обучение от експерти – Всички наши обучения и семинари се провеждат от експерти в областта на маркетинга, които имат обширен опит и знания. Те представят най-новите тенденции и най-добри практики в маркетинга и предоставят примери от реалния свят и случаи за изучаване.
  • Персонализирано обучение – Знаем, че всяка организация има уникални нужди и цели, затова предлагаме възможността за персонализирано обучение. Ние работим с фирмите, за да разработим обучителни програми, които отговарят на техните конкретни нужди и помагат на техния екип да развие уменията и знанията, които са му необходими за постигане на бизнес целите.
  • Постоянна подкрепа – След провеждането на обучението, предлагаме допълнителна подкрепа и ресурси, за да помогнем на нашите клиенти да прилагат това, което са научили. Това може да включва допълнителни материали за обучение, уебинари за преглед и възможност за консултации с нашите експерти.

Така нашата програма за обучения и семинари не само предоставя възможност за научаване на нови умения и знания, но и гарантира, че тези умения и знания могат да бъдат ефективно приложени в практиката. Постоянната подкрепа и последващо обучение са съществена част от нашата мисия да подкрепяме бизнесите в Русе и да помагаме за тяхната дългосрочна успешна дейност.

Светослав Минчев

Координатор:


Светослав Минчев
Експерт маркетинг

За консултации:


Т: +359 895 890123
Е: sminchev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000