Обучения

РТИК е водеща регионална бизнес организация с опит в изготвянето на обучения в следните сфери:

  • ключови компетенции за мениджърско ниво
  • фирмени специалисти
  • стартиращ бизнес (предприемачество)
  • езикови обучения
  • тематични семинарни обучения

Като водеща бизнес организация ние виждаме бъдещето на региона през призмата на иновациите и новите идеи, ефективния диалог между частния и публичния сектор, утвърждаването на модерна предприемаческа култура. С поглед към това бъдеще, ние инвестираме усилия в предаването на знания, изграждане на ефективни партньорства и трансфер на международен опит, допринасящи за просперитета на бизнеса и обществото.

С тази цел създадохме и тази учебна платформа: една библиотека от онлайн курсове на обучение създадени в рамките на различни видове проекти финансирани от програма Еразъм+ на ЕС. Тематиката на всеки един от тях е различна и ето защо Ви каним да разгледате наличните курсове на обучение и да изберете да започнете онзи който е от интерес за вас.

Айри Мемишев

Координатор:


Айри Мемишев
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 883588675
Е: amemishev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000