Business in Ruse opens new horizons Seminar for hiring foreigners
|

Бизнесът в Русе открива нови хоризонти: Семинар за наемане на чужденци от трети страни

На 4 юли 2024 г., Русенската Търговско-Индустриална Камара (РТИК) организира семинар на тема „Нови хоризонти: Достъп до пазара на труда за чужденци“. Събитието се проведе в сътрудничество с Дирекция „Бюро по труда“ – Русе и Агенция по заетостта, като беше насочено към HR специалисти и представители на бизнеса в региона. Семинарът привлече значителен интерес и беше изпълнен с полезна информация и дискусии, които ще допринесат за развитието на местната бизнес общност.

Участниците получиха актуална информация за процедурите и изискванията за наемане на чужденци, включително хора от трети страни. Експертите от Агенция по заетостта представиха подробности за процеса и отговориха на множество въпроси, свързани с тази важна тема. Въпреки че събитието предостави полезни насоки и информация, участниците споделиха и някои предизвикателства, като дългите срокове за обработване на документите за наемане на чужденци, които остават важен проблем за бизнеса.

Семинарът предложи възможност на HR специалисти и представители на бизнеса да обменят опит и добри практики. Участниците споделиха своите предизвикателства и успешни стратегии за намиране на подходящи кадри, което допринесе за обогатяване на техните знания и умения. Присъстващите имаха възможност да зададат своите въпроси директно на експертите от Агенция по заетостта и Дирекция „Бюро по труда“ – Русе. Участието на Силвия Гешева, главен експерт в Дирекция „Разрешителни и трудова миграция“, Кристина Петрова, старши експерт в същата дирекция, и Юлиана Николова, главен експерт в отдел „Посреднически услуги“ към Главна дирекция „Услуги по заетостта“, беше полезно за присъстващите, но също така подчерта и необходимостта от допълнителни подобрения в процедурите.

Семинарът предостави отлична платформа за нетуъркинг. Участниците създадоха нови контакти с други професионалисти и експерти в областта на човешките ресурси, като разшириха своята мрежа от полезни връзки и намериха потенциални партньори за бъдещи инициативи. Програмата на семинара включваше откриване от г-н Милен Добрев, Изпълнителен директор на РТИК, и г-жа Йоана Терзиева, Директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Русе. След това последва представяне на участниците и техните очаквания, презентация на ДБТ – Русе по темата „Пазарът на труда в регион Русе. С какво можем да бъдем полезни на работодателите“, и презентация от експерти на Агенция по заетостта по темата „Достъп до пазара на труда за чужденци“. Семинарът завърши с въпроси и отговори, отворена дискусия и споделяне на опит и добри практики.

Семинарът „Нови хоризонти: Достъп до пазара на труда за чужденци“ се оказа полезен и навременен за участниците от бизнес мрежата на РТИК. Благодарим на всички, които се включиха и допринесоха за успешното провеждане на събитието. Надяваме се, че информацията и контактите, създадени по време на семинара, ще подпомогнат вашите бъдещи инициативи и развитието на бизнеса ви.

За допълнителна информация и материали от събитието, моля, натиснете бутона по-долу:

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност