Бюлетин N2 по проект „Интелигетно село – развитие на селски туризъм чрез  кръгова икономика и социални иновации“

Бюлетин N2 по проект „Интелигетно село – развитие на селски туризъм чрез  кръгова икономика и социални иновации“

На Вашето внимание представяме бюлетин N2 по проект „Интелигетно село – развитие на селски туризъм чрез  кръгова икономика и социални иновации“  с  интересна информация относно разработените интелектуални продукти по проекта. В него са представени резултатите от направеното проучване за необходимите в селския туризъм умения в областта на цифровите технологии, социалните иновации и кръговата икономика и…

Брошура по проект SMART VILLAGE

Брошура по проект SMART VILLAGE

Брошурата по проект „ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО – развитие на селски туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации“ е вече факт. В нея е представена информация за електронната учебна платформата и разработените интелектуални продукти. Те са насочени към потенциални предприемачи, местни власти и представители на бизнеси от селските райони.

Бюлетин #2 по проект REGIO.DIGI.HUB

Бюлетин #2 по проект REGIO.DIGI.HUB

С удовоствие Ви представяме бюлетин #2 по проект „REGIO.DIGI.HUB – Регионално развитие чрез дигитално образование“. В него представяме първите резултати от екипната работа на консорциума и предстоящите дейности.

6 български иновативни компании взеха участие в Инвестиционен форум в Кипър
|

6 български иновативни компании взеха участие в Инвестиционен форум в Кипър

Foodobox, SekMed, e-Vanco, CARS BY MODERN CLASSICS, Hot Farm и Cardinal Bites са българските иновативни стартъпи, които се включиха в IV-тия Международен инвестиционен форум по проект „Gazelle – Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал”. Компаниите, които бяха част от българската делегация, организирана от Русенска търговско-индустриална камара, имаха възможността да представят своите иновативни бизнеси…

Можем ли да направим нашия регион „умен“ и как да създадем устойчив бизнес в областта селския туризъм

Можем ли да направим нашия регион „умен“ и как да създадем устойчив бизнес в областта селския туризъм

Можем ли направим нашия регион „умен“ и как да създадем устойчив бизнес в областта на селския туризъм? Това са част от основните теми, които ще бъдат разисквани по време на 2 мултиплициращи събития, които РТИК организира в рамките на изпълнението на проект „ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО – развитие на селски туризъм чрез  кръгова икономика и социални иновации“…

Бюлетин №4 по проект Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Бюлетин №4 по проект Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

На Вашето внимание представяме бюлетин №4 по проект „Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs“. В него ще откриете информация за проведените в България и Северна Македония международни инвестиционни форуми и акселераторски програми за иновативни бизнеси.

Край на съдържанието

Край на съдържанието