Important for business Proposals for changes to the Ordinance on Dual Education
|

Важно за бизнеса: Предложения за промени в Наредбата за дуалното обучение

На 5 юли 2024 г. Министерството на образованието и науката публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Тези промени имат значително значение за бизнес общността, тъй като целят да подобрят връзката между образованието и практиката в реалната работна среда.

Защо тези изменения са важни за бизнеса?

Промените в наредбата са насочени към по-добро синхронизиране на образователната система с нуждите на бизнеса. Това включва:

  1. Кариерно ориентиране на учениците: Въвеждането на кампании за професионално ориентиране сред учениците от V-VII клас и техните родители ще помогне за информиран избор на професия и кариерно развитие, като същевременно ще представи дуалната система на обучение.
  2. Гъвкави графици за обучение: Предложените изменения предвиждат гъвкави графици за провеждане на практическото обучение в реална работна среда. Това ще позволи на предприятията да адаптират обучението според специфичните нужди на производствения процес или сезонния характер на дейностите.
  3. Практическо обучение за ученици под 16 години: Възможността за провеждане на практическо обучение в реална работна среда за ученици в XI клас, които все още не са навършили 16 години, ще осигури ранна адаптация към работната среда и по-добра подготовка за бъдещата им професионална кариера.
  4. Съобразяване с нуждите на пазара на труда: Промените ще позволят държавният план-прием в училищното образование да бъде съобразен със заявките на работодателите, като по този начин се отговаря на потребностите на пазара на труда.

Какво включват предложените изменения?

Проектът на наредбата предвижда редица изменения и допълнения, сред които:

  • Организация на информационни кампании за професионално ориентиране съвместно с работодателите.
  • Осигуряване на посещения в предприятията за ученици от VIII-X клас, за да се запознаят с дейността на работодателите.
  • Провеждане на производствените практики съвместно с работодателите в реална работна среда.
  • Гъвкави графици за практическо обучение, съобразени с производствените нужди.

Важни дати и начин на участие

  • Дата на откриване на консултацията: 5 юли 2024 г.
  • Дата на приключване на консултацията: 5 август 2024 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: m.ancheva@mon.bg.

Поради значителния интерес към тази тема, ви предоставяме линк към публикацията: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Приложените файлове с информация относно измененията можете да намерите на следните адреси:

Русенската Търговско-Индустриална Камара ви насърчава активно да участвате в обсъждането и да изпращате своите предложения. Вашето мнение е от съществено значение за подобряване на връзката между образованието и бизнеса и за развитието на бъдещата работна сила.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност