|

Консултантското бюро по колективно трудово договаряне в подкрепа на бизнеса при БТПП

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) винаги е отделяла особено внимание на индустриалните отношения, чрез предоставяне на консултации и участия на експерти в този процес.

В позициите си Палатата е изразявала подкрепа за колективни трудови договори на ниво предприятие, което осигурява съгласуване на по-добри условия на труд за работниците и служителите, отчитайки възможността на конкретния работодател. В тази връзка действащото Консултантско бюро по колективно трудово договаряне и други индустриални отношения оказва експертна подкрепа при провеждане на подобен вид преговори.

The consulting bureau for collective labor agreement in support of business at BCCI

Колективното трудово договаряне (КТД) може да бъде дълъг процес на преговори между работодатели и синдикати, относно уреждането на по-благоприятни условия и ред на работа на работниците. От БТПП считат, че в този отговорен процес предприятията и браншовите организации се нуждаят от експертно мнение и подкрепа.

Консултантско бюро по колективно трудово договаряне и други индустриални отношения е създадено с цел подпомагане на браншовите организации и предприятията при провеждането на преговори за сключване на колективни трудови договори. Чрез екип от експерти и консултанти с дългогодишен опит в областта на трудовото право, бюрото предлага съдействие при подготовката и прегледа на документите, както и участие по време на преговорите при сключване на колективен трудов договор.

Повече информация за услугата може да намерите ТУК.

Подобни новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *