Support for business in Ruse Information event on financing and innovation
|

Подкрепа за бизнеса в Русе: Информационно събитие за финансиране и иновации

На 20 юни 2024 г., Русенската търговско-индустриална камара организира информационно събитие под наслов „Пътят към успеха: Финансиране и иновации за бизнеса в Русе“. Събитието бе посветено на възможностите за финансиране през програмния период 2021-2027 г., предоставени от Фонда на фондовете (ФнФ). Експертите от Фонда на фондовете, Росен Йорданов и Кристина Стоянова, представиха финансовите инструменти, които Фондът предлага като възможности за финансиране.

Темата „Финансови инструменти в подкрепа на бизнеса“ привлече широк кръг от участници, включително представители на малки и средни предприятия, финансови посредници, научни институции и банки. Основната цел на събитието бе да информира участниците за наличните финансови инструменти и условията за кандидатстване, както и да предостави възможност за диалог и обмен на опит.

Фондът на фондовете разполага с 2 млрд. лв. публичен ресурс за настоящия програмен период, които са предназначени за подкрепа на различни проекти в бизнеса и обществото.

Презентацията се фокусира върху следните ключови моменти:

 1. Приоритети на финансиране за 2021-2027 г.
 • Иновации и растеж: €356.9 милиона за насърчаване на научни изследвания и иновации, цифровизация и устойчив растеж.
 • Кръгова икономика: €288.7 милиона за проекти, свързани с енергийна ефективност и ресурсна ефективност.
 1. Финансови инструменти
 • Дялови фондове: Представени бяха фонд „Иновации в предприятията“ с бюджет от €34.1 милиона и фонд за високорискови проекти за дигитализация „Nurture I4.0“ с бюджет от €52.3 милиона.
 • Дългови инструменти: Включително инструменти за енергийна ефективност и ресурсна ефективност с бюджети от съответно €133.3 милиона и €155.4 милиона.
 1. Комбинирано финансиране
 • Възможност за съчетаване на безвъзмездни средства и финансови инструменти в единични операции, което улеснява достъпа до необходимото финансиране за проектите.

За тези, които не успяха да присъстват или желаят да се запознаят по-подробно с представената информация, предоставяме възможност да изтеглите презентацията на Фонда на фондовете от линка по-долу:

Събитието включваше и интерактивна сесия с въпроси и отговори, която се проведе след основната презентация. Участниците се интересуваха от различни аспекти на финансирането, като основните въпроси бяха насочени към:

 • Ролята на финансовите посредници: Участниците искаха да разберат какви са конкретните роли и отговорности на финансовите посредници в процеса на финансиране и как те могат да улеснят достъпа до финансиране за различни проекти.
 • Финансиране на научни проекти и изследвания: Особен интерес бе проявен към възможностите за финансиране на научни изследвания и иновации, включително условията за кандидатстване и критериите за оценка на проектите.
 • Възможности за малки и микро предприятия: Представители на малки и микро предприятия поискаха повече информация за специфичните финансови инструменти, които са предназначени за тях, и как могат да се възползват от тези възможности, включително от евентуални преференциални условия.
 • Готовността на банките и финансовите посредници: Бяха зададени въпроси за готовността на банките и небанковите финансови посредници да управляват и отпускат финансови ресурси по различните инструменти. Особен интерес предизвика идеята за организиране на отделно събитие, в което представители на банките да се срещнат с потенциални бенефициери, за да обсъдят възможностите за сътрудничество. РТИК се ангажира с организирането и провеждането на подобна среща, в момента в който бъдат подписани финансовите споразумения между отделните страни.

Заключение

Събитието „Пътят към успеха: Финансиране и иновации за бизнеса в Русе“ бе успешно и предостави ценна информация и възможности за нетуъркинг на участниците. Русенска Търговско-Индустриална Камара продължава да работи усилено за подпомагане на местния бизнес и предоставяне на информация за нови възможности за финансиране и развитие. Очакваме с нетърпение да организираме бъдещи събития, които ще улеснят достъпа на бизнеса до необходимите финансови ресурси и ще насърчат устойчивото развитие и иновациите в региона.

Благодарим на всички присъствали за активното им участие и интерес, и ще продължим да предоставяме платформи за диалог и сътрудничество между различните заинтересовани страни.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност