Утвърждаване на Българо-Китайските Търговски Връзки: Подписване на Меморандум за Сътрудничество между РТИК и CCPIT-Ningbo

Утвърждаване на Българо-Китайските Търговски Връзки: Подписване на Меморандум за Сътрудничество между РТИК и CCPIT-Ningbo

Българската делегация, водена от г-н Милен Добрев, изпълнителният директор на Русенската търговско-индустриална камара, остави значителен отпечатък в Нингбо, Китай, като укрепи икономическите и търговските връзки между двете страни. С подписването на Меморандума за сътрудничество с China Council for the Promotion of International Trade, Ningbo Committee, българските предприятия откриха нови пътища за развитие и сътрудничество с китайските партньори. Прочетете за ключовите моменти от посещението и какво предстои в бъдеще в последната ни статия.

Създаване на нови бизнес контакти в Китай: Активна роля на българският бизнес сектор

Създаване на нови бизнес контакти в Китай: Активна роля на българският бизнес сектор

Българска делегация, водена от г-н Милен Добрев от Русенската търговско-индустриална камара, разкрива нови бизнес възможности в Китай. Срещи за установяване на бизнес контакти, подкрепени от презентации и обсъждания, акцентират върху потенциала на българската икономика и създават основа за по-нататъшно сътрудничество. Последващите публикации ще разгледат подробности около Меморандума за сътрудничество между Русенската търговско-индустриална камара и CCPIT Ningbo.

Българска делегация разглежда възможностите за устойчив бизнес в Китай

Българска делегация разглежда възможностите за устойчив бизнес в Китай

Българска делегация открива възможности за устойчив бизнес в Longguan Biodiversity and Sustainability Park в Китай. Разглеждат се потенциални партньорства с водещи компании в сектора на фотоволтаичните системи и съхраняването на енергия, които планират разширяване на европейския пазар. Тези връзки предлагат нови възможности за инвестиции, технологичен трансфер и укрепване на българско-китайските търговски отношения.

Българска делегация посети новооткрития Международен Конферентен и Изложбен Център в Нингбо, Китай

Българска делегация посети новооткрития Международен Конферентен и Изложбен Център в Нингбо, Китай

Българската делегация продължава своето делово пътуване в Китай, посещавайки Ningbo International Conference and Exhibition Center (NICEC). Вторият по големина конферентен и изложбен център в страната, NICEC демонстрира впечатляващите си възможности за поддържане на глобални бизнес събития. Присъединете се към нас, за да разберете защо този център играе ключова роля в развитието на българско-китайските икономически връзки.

Как Качеството на Въздуха Влияе върху Вашата Продуктивност: Важната Роля на Чистия Въздух в Работната Среда

Как Качеството на Въздуха Влияе върху Вашата Продуктивност: Важната Роля на Чистия Въздух в Работната Среда

В съвременния бизнес свят, ефективността и продуктивността на екипа са от ключово значение за успеха. Но знаете ли, че един фактор, който често се пренебрегва, може да влияе значително върху тези две области? Този фактор е качеството на въздуха на работното място. Според научни проучвания от водещи университети, включително медицинския факултет към университета в Харвард,…

Българска делегация участва в икономически и търговски форум в Шаоксинг, Китай

Българска делегация участва в икономически и търговски форум в Шаоксинг, Китай

Българската делегация, организирана от Българската търговско-промишлена палата и включваща г-н Милен Добрев, активно участва в икономически и търговски форуми в Шаоксинг, Китай. Посетиха Шаоксинг Integrated Circuit Industrial Park и проведоха важни срещи с местни предприемачи и правителствени представители. Главната цел е насърчаване на българския бизнес и укрепване на икономическите връзки между двете страни.

Укрепване на бизнес мостове между България и Китай: Делегацията водена от РТИК продължава своята успешна мисия

Укрепване на бизнес мостове между България и Китай: Делегацията водена от РТИК продължава своята успешна мисия

Българската делегация, ръководена от изпълнителния директор на Русенската търговско-индустриална камара, г-н Милен Добрев, продължава да взема участие в ключови икономически и търговски събития в Китай. Срещи с високопоставени китайски представители, участие в Китайско-Българския икономически и търговски форум за сътрудничество и посещение на Пристанището в Нингбо са част от програмата на делегацията. Тази мисия е част от усилията на Русенската търговско-индустриална камара за укрепване на търговските и икономически връзки между България и Китай.

Партньорството между местния бизнес и администрацията обсъждаха на онлайн форум
|

Партньорството между местния бизнес и администрацията обсъждаха на онлайн форум

Партньорски форум събра онлайн представители на бизнеса и общинската администрация в Русе на 30 юни. Поводът бе отчитането на резултатите от анкетно проучване сред различни по големина и сфера на дейност компании как взаимодействат с Общината по отношение на насърчаването на инвестициите и икономическото развитие на града. Проучването бе част от проекта „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Българо-румънска палата и Община Русе.

Присъединете се към нашата инициатива „Посланици на зелената промяна“
|

Присъединете се към нашата инициатива „Посланици на зелената промяна“

С радост ви представяме нашата нова инициатива – проект „Посланици на зелената промяна“, която цели да помогне на малките и средните предприятия (МСП) да развият умения за зелени иновации и да интегрират устойчиви практики в своята дейност. Инициативата се основава на разработването на нов професионален профил – „посланик на зелената промяна“, който ще води и…

Българска делегация, ръководена от г-н Милен Добрев, посещава Zhongguancun Dongsheng Science & Technology Park в Китай

Българска делегация, ръководена от г-н Милен Добрев, посещава Zhongguancun Dongsheng Science & Technology Park в Китай

Българска делегация, ръководена от изпълнителния директор на Русенската Търговско-индустриална камара, г-н Милен Добрев, е на посещение в Zhongguancun Dongsheng Science & Technology Park, Китай. Делегацията разгледа различни иновационни центрове и компании, съсредоточени върху нови технологии и иновации. С това посещение, България продължава да укрепва икономическите и търговските си връзки с Китай.

Край на съдържанието

Край на съдържанието