Финал на проекта Better Incubation
|

Финал на проекта Better Incubation

Вече близо две години Русенска търговска-индустриална камара е част от международна група за добри практики в инкубирането на млади социални предприемачи, сформирана в рамките на  програма Better Incubation ( http://betterincubation.eu/ ) Ето защо с радост бихме желали да Ви поканим да се запознаете с резултатите от двугодишното международно сътрудничество водено от трите партниращи си организации…

Дори една предприемаческа идея да не се реализира, усилията ще се възнаградят
|

Дори една предприемаческа идея да не се реализира, усилията ще се възнаградят

Цветелин Николов е съосновател и съсобственик на “Pleggi” – дигитално решение за предварителен подбор на кадри. стъпвайки на установени във времето научни методологии (психометрия, невро науки), съвременни технологии (Machine Learning, Big Data) и игровизация.

Край на съдържанието

Край на съдържанието