Проверка на новини и информация в дигиталната ера
|

Проверка на новини и информация в дигиталната ера

В съвременния дигитален свят, където всякаква информация е на разстояние само на един клик, проверката на фактите и истинността на новините е от критично значение. Това е особено важно в икономическите среди, където неточната информация може да доведе до значителни финансови загуби и дестабилизация на пазара. Проблемите с фалшивите новини и навременната проверка на факти…

Зелени идеи и млади предприемачи – челен опит от ПГИУ „Елиас Канети“

Зелени идеи и млади предприемачи – челен опит от ПГИУ „Елиас Канети“

В рамките на проект GenZ4GreenDeal експерти от Русенска търговско-индустриална камара посетиха ученици от Професионалната гимназия по икономика и управление “Елиас Канети”, за да обсъдят техните зелени предприемачески идеи. Проект GenZ4GreenDeal, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, има за цел именно да подпомогне младите хора с идеи чрез различни обучителни инициативи и материали, обмен на…

Нова европейска инициатива ще подпомага внедряване на технологията „дигитални близнаци“

Нова европейска инициатива ще подпомага внедряване на технологията „дигитални близнаци“

В амбициозен ход за обновление на европейския производствен пейзаж, консорциум от водещи образователни институции, иновативни малки и средни предприятия и индустриални клъстери от цяла Европа обединиха усилията си, за да стартират проект „Дигитални близнаци за интелигентно производство“ (Digital Twin on Smart Manufacturing). Проектът има за цел да създаде цялостна европейска екосистема за умения в областта…

FINMAN+: очертаване на нуждите от финансова грамотност и предпочитанията за обучение сред младите хора

FINMAN+: очертаване на нуждите от финансова грамотност и предпочитанията за обучение сред младите хора

След успешното приключване на проекта FINMAN през 2023 г. Русенската търговско-индустриална камара предприе разширяване на концепцията с ново проектно предложение, насочено към нуждите на младите хора, както и на преподаватели, работещи по тази тема. Сформирайки нов консорциум, РТИК предложи нов подход за идентифициране на тези нужди – провеждане на фокус групи и дискусии с всеки партньор в съответната страна.

Финансовата грамотност – необходима част от обучението на ученици и студенти
|

Финансовата грамотност – необходима част от обучението на ученици и студенти

Финансовата грамотност е способността за разбиране и управление на личните финанси. Това включва не само умения като бюджетиране, спестяване, инвестиране, вземане на заеми, но и комплексни теми като избягване на измами и киберсигурност. Финансовата грамотност е от съществено значение за младите хора, които навлизат в зряла възраст и са изправени пред различни финансови решения и…

Пътна карта ще насърчава взаимодействието между бизнеса и Община Русе
|

Пътна карта ще насърчава взаимодействието между бизнеса и Община Русе

Инициативата е резултат от проучване и оценка на възможностите за партньорства между бизнеса и местната власт в региона.

Анкетно проучване сред бизнеса как взаимодейства с администрацията в Русе

Анкетно проучване сред бизнеса как взаимодейства с администрацията в Русе

Екипът по проекта „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2022 и изпълняван от Българо-румънска търговско-промишлена палата и Община Русе направи анкетно проучване сред 120 компании, развиващи дейности на територията на община Русе от 17 икономически сектори. Освен това представители на…

Добри практики за взаимодействие между бизнеса и администрацията

Добри практики за взаимодействие между бизнеса и администрацията

В Русенска търговско-индустриална камара отстояваме тезата, че доброто взаимодействие между бизнеса и местните администрации е основна предпоставка за икономически растеж и възможност за развитие не само на големите компании, но и на малките и бизнеси и предприемачи. В тази връзка бихме желали да споделим информация за добри практики при подобни взаимодействия, в проучване на Българо-румънска…

Край на съдържанието

Край на съдържанието