Пътна карта ще насърчава взаимодействието между бизнеса и Община Русе
|

Пътна карта ще насърчава взаимодействието между бизнеса и Община Русе

Инициативата е резултат от проучване и оценка на възможностите за партньорства между бизнеса и местната власт в региона.

Край на съдържанието

Край на съдържанието