Четвъртият бюлетин на проект We Get: Успешна финална среща в Торино, Италия и отдаване на почит към Международния ден на жената

Четвъртият бюлетин на проект We Get: Успешна финална среща в Торино, Италия и отдаване на почит към Международния ден на жената

Имаме удоволствието да Ви информираме за четвъртия бюлетин по проект We Get (Women Entrepreneurs Generating Enhanced Training, номер на проекта 2020-1-NL01-KA204-064559), който разказва за успешната финална среща на партньорите в Торино, Италия. На 8 и 9 март партньорите по проекта посетиха Торино, където бяха посрещнати от Istituto Dei Sordi в красива стара сграда, която служи…

РТИК организира мултиплициращо събитие по проект WE GET
|

РТИК организира мултиплициращо събитие по проект WE GET

На 24 март от 13:00 ч. Русенската търговско-индустриална камара организира информационно мултиплициращо събитие в рамките на проект „WE GET! – Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи“. Освен за младежи, проявяващи интерес в сферата на младежкото женско предприемачество, събитието е подходящо и за обучители и преподаватели. Някои от най-важните продукти на проект „WE GET!“, които ще…

Бюлетин #5 по проект „Gazelle – Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал“

Представяме на вашето внимание бюлетин 5 по проект „Gazelle – Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал“, където можете да разгледате резултатите и събитията, осъществени в периода юли-декември 2022г. Запознйте се и с новия ни партньор от Република Северна Македония, който стана част от нашия консорциум.

Bulletin No. 5 of the Gazelle project – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Bulletin No. 5 of the Gazelle project – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

We present to your attention Newsletter 5 of the project „Gazelle – Stimulating the Development of Innovative SMEs with High Potential“, where you can see the results and events implemented in the period July-December 2022. You can also meet our new partner from the Republic of North Macedonia, who has become part of our consortium.

Мултиплициращо събитие по проект „Smart Village“- Можем ли да направим нашия регион „умен“

Мултиплициращо събитие по проект „Smart Village“- Можем ли да направим нашия регион „умен“

На 27 септември и 17 октомври тази година РТИК организира информационно мултиплициращо събитие по проект „ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО – развитие на селски туризъм чрез  кръгова икономика и социални иновации“ („Smart Village“). В събитията се включиха повече от 30 представители на заинтересованите страни и хора от малките селски райони, сателитни на град Русе. Аудиторията се запозна се…

Бюлетин #3 по проект We Get

Бюлетин #3 по проект We Get

Представяме на вашето внимaние третия бюлетин, създаден в рамките нa проект We Get. От него ще научите повече подробности за съвместната среща на партньорите, на която РТИК бе домакин, за разработения интелектуален резултат 3 и неговите шест обучителни модула.

Бюлетин #1 по проект REGIO.DIGI.HUB

Бюлетин #1 по проект REGIO.DIGI.HUB

В първи брой на бюлетин по проект REGIO.DIGI.HUB ще се запознаете с основните цели на инициативата, основните задачи на консорциума и бъдещите дейности, които предстоят да бъдат изпълнени.

Проектът We Get бе представен на SEW 2022

Проектът We Get бе представен на SEW 2022

Седмица след официалния старт на Start-up Europe Week SEW2022, на 16-ти юни 2022,  Русенска търговско-индустриална камара се включи в инициативата с един по-различен формат и поглед. Вместо стандартната формула „експертите говорят, предприемачите слушат“, искаме да предизвикаме себе си и Вас като дадем думата на стартиращите фирми и младите предприемачи да споделят своите нужди и предизвикателствата….

РТИК бе домакин на първата среща по проект Regio.Digi.Hub

РТИК бе домакин на първата среща по проект Regio.Digi.Hub

На 25 януари 2022 г. консорциумът REGIO.DIGI.HUB организира първата си среща онлайн и постигна съгласие началната среща да се проведе в Русе на 23/24 март 2022 г. Консорциумът обединява 8 европейски организации: Агенция за регионално развитие на Североизточна България (Румъния) – водещ партньор, Politeknika Ikastegia Txorierri (Испания), „Будаков филмс“ ЕООД (България), IDEC (Гърция), Агенция за…

Край на съдържанието

Край на съдържанието