Мултиплициращо събитие по проект „Smart Village“- Можем ли да направим нашия регион „умен“

Мултиплициращо събитие по проект „Smart Village“- Можем ли да направим нашия регион „умен“

На 27 септември и 17 октомври тази година РТИК организира информационно мултиплициращо събитие по проект „ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО – развитие на селски туризъм чрез  кръгова икономика и социални иновации“ („Smart Village“). В събитията се включиха повече от 30 представители на заинтересованите страни и хора от малките селски райони, сателитни на град Русе. Аудиторията се запозна се…

Бюлетин #1 по проект REGIO.DIGI.HUB

Бюлетин #1 по проект REGIO.DIGI.HUB

В първи брой на бюлетин по проект REGIO.DIGI.HUB ще се запознаете с основните цели на инициативата, основните задачи на консорциума и бъдещите дейности, които предстоят да бъдат изпълнени.

РТИК бе домакин на първата среща по проект Regio.Digi.Hub

РТИК бе домакин на първата среща по проект Regio.Digi.Hub

На 25 януари 2022 г. консорциумът REGIO.DIGI.HUB организира първата си среща онлайн и постигна съгласие началната среща да се проведе в Русе на 23/24 март 2022 г. Консорциумът обединява 8 европейски организации: Агенция за регионално развитие на Североизточна България (Румъния) – водещ партньор, Politeknika Ikastegia Txorierri (Испания), „Будаков филмс“ ЕООД (България), IDEC (Гърция), Агенция за…

Край на съдържанието

Край на съдържанието