Повишаване квалификацията на специалистите по регионално развитие във фокуса на проект REGIO.DIGI.HUB

Повишаване квалификацията на специалистите по регионално развитие във фокуса на проект REGIO.DIGI.HUB

На 20.07.2023 Русенска търговско-индустриална камара организира информационно събитие и среща дискусия на тема „Какво е „Upskilling“ и защо това е важно за служителите в днешно време.  Кои умения са нужни за повишаване на квалификацията на работещите в сектора на регионалното развитие“.  Събитието бе част от дейностите по проект REGIO.DIGI.HUB, фокусиран върху надграждане капацитета на системата…

Креатавнитe индустрии в Русе вцентъра на проект SPECTRA

Креатавнитe индустрии в Русе вцентъра на проект SPECTRA

БИЦ Инобридж и Русенска търговско-индустриална камара бяха домакини на двудневна проучвателна визита, която се състоя на 3 и 4 юли в гр. Русе. Срещите с представители на креативните и творчески индустрии бяха организирани по проект „SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии“, финансиран от EISMEA, в рамките на програма „Хоризонт…

Regio.Digi.Hub вече има свой сайт

Regio.Digi.Hub вече има свой сайт

Проект Regio.Digi.Hub вече има напълно функциониращ сайт, който може да бъде достъпен тук: https://regiodigihub.eu/. В него може да бъде открита подробна информация за проекта, партньорите, интересни новини, свързани с дейностите и достъп до обучителната платформа, в която ще бъде качен пълният курс с образователни материали. Сайтът е преведен на 7 езика: румънски, английски, словенски, гръцки,…

Бюлетин #3 по проект REGIO.DIGI.HUB

Бюлетин #3 по проект REGIO.DIGI.HUB

Представяме на вашето внимание третия бюлетин, изготвен по проект Regio.Digi.Hub, в който ще се запознаете какво създаде до момента консорциума и какво още предстои.

Четвъртият бюлетин на проект We Get: Успешна финална среща в Торино, Италия и отдаване на почит към Международния ден на жената

Четвъртият бюлетин на проект We Get: Успешна финална среща в Торино, Италия и отдаване на почит към Международния ден на жената

Имаме удоволствието да Ви информираме за четвъртия бюлетин по проект We Get (Women Entrepreneurs Generating Enhanced Training, номер на проекта 2020-1-NL01-KA204-064559), който разказва за успешната финална среща на партньорите в Торино, Италия. На 8 и 9 март партньорите по проекта посетиха Торино, където бяха посрещнати от Istituto Dei Sordi в красива стара сграда, която служи…

РТИК организира мултиплициращо събитие по проект WE GET
|

РТИК организира мултиплициращо събитие по проект WE GET

На 24 март от 13:00 ч. Русенската търговско-индустриална камара организира информационно мултиплициращо събитие в рамките на проект „WE GET! – Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи“. Освен за младежи, проявяващи интерес в сферата на младежкото женско предприемачество, събитието е подходящо и за обучители и преподаватели. Някои от най-важните продукти на проект „WE GET!“, които ще…

Бюлетин #5 по проект „Gazelle – Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал“

Представяме на вашето внимание бюлетин 5 по проект „Gazelle – Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал“, където можете да разгледате резултатите и събитията, осъществени в периода юли-декември 2022г. Запознйте се и с новия ни партньор от Република Северна Македония, който стана част от нашия консорциум.

Bulletin No. 5 of the Gazelle project – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Bulletin No. 5 of the Gazelle project – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

We present to your attention Newsletter 5 of the project „Gazelle – Stimulating the Development of Innovative SMEs with High Potential“, where you can see the results and events implemented in the period July-December 2022. You can also meet our new partner from the Republic of North Macedonia, who has become part of our consortium.

Мултиплициращо събитие по проект „Smart Village“- Можем ли да направим нашия регион „умен“

Мултиплициращо събитие по проект „Smart Village“- Можем ли да направим нашия регион „умен“

На 27 септември и 17 октомври тази година РТИК организира информационно мултиплициращо събитие по проект „ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО – развитие на селски туризъм чрез  кръгова икономика и социални иновации“ („Smart Village“). В събитията се включиха повече от 30 представители на заинтересованите страни и хора от малките селски райони, сателитни на град Русе. Аудиторията се запозна се…

Бюлетин #3 по проект We Get

Бюлетин #3 по проект We Get

Представяме на вашето внимaние третия бюлетин, създаден в рамките нa проект We Get. От него ще научите повече подробности за съвместната среща на партньорите, на която РТИК бе домакин, за разработения интелектуален резултат 3 и неговите шест обучителни модула.

Край на съдържанието

Край на съдържанието