Първи бюлетин по проект We Get

Първи бюлетин по проект We Get

Бюлетин #1 по проект We Get е вече факт. В броя можете да се запознаете с основните дейности, които предстоят, с партньорите и с инициативите, които ще се организират в рамките на неговото изпълнение.

Край на съдържанието

Край на съдържанието