Tiedekeskus AHHAA

Tiedekeskus AHHAA

Целта на Science Center AHHAA е да запознае всички с науката и да насърчи ученето чрез радостта от откривателството. Повече от 3 милиона души на различни възрасти са посетили нашите изложби и други научни събития. В допълнение към изпробването на многобройни „практически“ експонати на нашите различни изложби, посетителите на AHHAA могат също да участват в…

Stockholm Environment Institute Tallinn Center SA

Stockholm Environment Institute Tallinn Center SA

SEI Tallinn извършва приложни изследвания, ангажиране на заинтересованите страни и изграждане на капацитет в региона на Балтийско море и ЕС. Областите на експертен опит включват управление на околната среда, оценка на въздействието на политиката, опазване на природата, градско биоразнообразие, адаптиране към климата, възобновяема енергия, транспорт, ефективност на ресурсите, управление на отпадъците, показатели за устойчиво развитие,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието