Global Chamber of Commerce for Portuguese Speaking Countries (GCCP)

Global Chamber of Commerce for Portuguese Speaking Countries (GCCP)

Глобалната търговска камара за португалоговорящите страни (GCCP) е неправителствена организация с нестопанска цел, базирана в Люксембург, активна в областта на бизнес консултациите, микро и макро пазарни проучвания, бизнес интернационализация, мултикултурна бизнес подкрепа и управление на проекти. Люксембург е една от най-мултикултурните страни в света. Почти половината от населението му се състои от емигранти от над…

Край на съдържанието

Край на съдържанието