Kilcooley Women’s Centre

Kilcooley Women’s Centre

Kilcooley Women’s Center (KWC) е организация за обучение на възрастни и обществен колеж, който предлага специализирани програми в областта на образованието и обучението, професионалното обучение, пригодността за заетост и професионалните умения, социалните и междукултурните възможности. KWC предоставя възможности за обучение на лица и групи в неравностойно положение, за да подобрят резултатите от живота си чрез…

CIVIC

CIVIC

CIVIC е награден доставчик на дигитални решения с почти две десетилетия водещ опит в индустрията. CIVIC помага на бизнеса да успее чрез ефективна, използваема технология, като комбинира техния опит в дизайна, разработката и хостинга на потребителското изживяване, за да предостави цифрови решения, които работят. Тяхната репутация е изградена върху обслужването на клиентите, иновациите, съотношението цена/качество…

ESquared (E2) Enterprise and Employability

ESquared (E2) Enterprise and Employability

ESquared (E2) Enterprise and Employability е социално предприятие, което се стреми да насърчава предприемачеството и възможностите за заетост, като насърчава децата, младите хора и хората в неравностойно положение да се ангажират с предприемачески и бизнес фокусиран начин на мислене. ESquared (E2) разработи продукти и проекти за предприемачество и заетост и работи по проекти за социални…

Край на съдържанието

Край на съдържанието