DIGITRANS предоставя субсидии от 2000 евро за дигитализация на малки фирми

DIGITRANS предоставя субсидии от 2000 евро за дигитализация на малки фирми

Програмата DIGITRANS, финансирана от Европейската комисия и управлявана от Световната банка, предлага значителни субсидии и експертна помощ за дигитализация на малки и средни предприятия в България. Около 200 компании ще имат възможност да получат по 2000 евро субсидия за дигитализация, както и безвъзмездна експертна подкрепа на обща стойност 15 хил. евро. Крайният срок за кандидатстване е 15 юли.

Критерии за участие

В програмата могат да участват всички компании, регистрирани в България преди поне 12 месеца, които имат ниско ниво на дигитализация на работните процеси. Допълнително изискване е компаниите да имат от 5 до 35 наети на пълно работно време служители, включително собствениците и управителите. Няма формални ограничения за сектора на дейност, като целта е да се включат предприятия от различни области, в които се създава нещо ново и полезно.

Процедура за кандидатстване

Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр на сайта на програмата, като предоставят обща информация за компанията и използваните дигитални инструменти. Не се изискват специални справки от НАП или счетоводни удостоверения.

Какво ще получат одобрените фирми

Одобрените компании ще получат три форми на подкрепа – информационна, финансова и цялостна:

  1. Информационна подкрепа – Дистанционни разговори с консултанти преди началото и в края на проекта, за оценка на нивото на дигитализация и предлагане на конкретни решения.
  2. Финансова помощ – Субсидия от 2000 евро за дигитализация на дейностите, включваща покупка на лицензи или придобиване на софтуер.
  3. Цялостна подкрепа – Посещение на място и изготвяне на план за дигитална трансформация с конкретни стъпки и график за изпълнение.

Допълнително, за одобрените компании са предвидени обучителни сесии, фокусирани върху практическите приложения на дигиталните технологии.

Важни аспекти на програмата

Процедурата по одобрение е насочена към фирми, които имат ниско ниво на дигитализация, като например управление на процеси чрез електронни таблици. Ключови процеси, които се считат за важни, включват управление на маркетинг и комуникации, управление на клиенти и управление на парични потоци.

Програмата DIGITRANS предлага перспективна възможност за малките и средни предприятия в България да повишат нивото на дигитализация на своите дейности и да станат по-конкурентоспособни на пазара. За повече информация и подаване на заявления посетете уебсайта на програмата преди крайния срок на 15 юли.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност