Проект FINE2WORK ще насърчава предприемаческите компетенции

Проект FINE2WORK ще насърчава предприемаческите компетенции

Русенска търговско-индустриална камара, в сътрудничество с партньори от Кипър, Латвия и Португалия, работи активно по проект FINE2WORK, насочен към насърчаване на предприемачеството, финансовата грамотност и дигиталните компетенции. Основна дейност по проекта е разработването на обучителни материали за хора, които имат желание да стартират свой собствен бизнес или да развиват самостоятелна дейност.

Една от първите задачи бе провеждане на мащабно проучване сред хора в 4-те държави, чрез което да се проучват нуждите и пропуските в знанията на хората относно трите основни направления – предприемачество, финансова грамотност и дигитални компетенции. Чрез него бе сондирано и мнението на респондентите за различните аспекти и проблеми, що се отнася до стартирането на бизнес в собствените им държави, или работата от вкъщи.

На базата на тези резултати, бе разработена рамка, върху която ще се базират обучителните материали, разделени в 3 модула. Тяхното разработване е съобразено с компетенциите на всеки от партньорите, като Emphasys Centre (Кипър) ще разработят „Дигитални компетенции“, Project Net (Латвия) – “Финансова грамотност“, а Descularte (Португалия) и Русенска търговско-индустриална камара съвместно ще работят по „Предприемачески компетенции“. Разработването на обучителните материали следва да бъде финализирано през декември 2020.

Посетете страницата на проекта за повече информация fine2work.eu, или ни следвайте във Facebook: facebook.com/FINE2WORK_project

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност