Стиилърс Констръкшънс EООД

Стиилърс Констръкшънс EООД

Създадена през януари 2018 година, Стиилърс Констръкшънс ЕООД се позиционира в индустрията със своята производствена база в Източната индустриална зона на Русе. Компанията е специализирана в производството и монтажа на разнообразни метални конструкции, включително резервоари за съхранение на петрол, химикали и други продукти, както и в изграждането на мостови съоръжения. Тя предлага индивидуални решения, адаптирани…

Боряна ООД

Боряна ООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия на стоки на леката, хранително – вкусовата и битова промишленост, строителни материали, консултантска и маркетингова дейност, предприемачество, реекспорт и бартер, търговско представителство и посредничество на чуждестранни фирми в българия, производство и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство и търговия със занаятчийски произведения и произведения…

Дунарит АД

Дунарит АД

Предмет на дейност: Проектиране, производство и търговия на продукция с военно предназначение, промишлени взривни вещества, машини за ремонт и поддръжка на Ж.П. линии, пластмасови и метални детайли, инструментална екипировка, утилизация на продукти с военно предназначение.

Експерт Прахово Боядисване ЕООД

Експерт Прахово Боядисване ЕООД

Предмет на дейност: Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал; Термично обработване на метал; Пясъкоструйно, барабанно и друго почистване на метал; Боядисване и гравиране на метал; Нанасяне на неметално покритие върху метал; Закаляване на метал; Механично обработване на метал; Рязане и надписване на метал; Всякакви други производства, търговски сделки и услуги незабранени със закон.

Иван Недялков – ИПН „Универсал“ Експорт-Импорт ЕТ

Иван Недялков – ИПН „Универсал“ Експорт-Импорт ЕТ

Предмет на дейност: Разкриване и експлоатация на обекти за обществено хранене, рекламно-информационна дейност, външно- и вътрешноикономическа дейност – внос, износ и реекспорт, всякакъв вид производствено – търговска дейност, хотелиерство, оказионна, консигнационна и разносна търговия, обмен на валута, услуги за населението в областта на бита, даване под наем на имоти и вещи, таксиметрови услуги в страната…

Специални Телове и Гвоздеи АД

Специални Телове и Гвоздеи АД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти…

Тих Труд – Русе ЕООД

Тих Труд – Русе ЕООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, външнотърговски сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност и предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видеозаписи и други подобни…

Край на съдържанието

Край на съдържанието