Ирен Консулт ЕООД

Ирен Консулт ЕООД

Основана през 1998 година и преобразувана в дружество през 2011 г., „Ирен Консулт ЕООД“, под ръководството на Росица Златева, се утвърждава като надежден партньор в сферата на счетоводните услуги. С повече от четвърт век опит, компанията е посветена на предоставянето на качествени счетоводни решения, които допринасят за успеха на своите клиенти. В „Ирен Консулт“ всяка…

Жевел ООД

Жевел ООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, трансфер на ноу -хау, маркетинг, консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, изкупуване и пласмент на селскостопанска продукция, рекламна, издателска и импресарска дейност, обмяна на валута,…

Икономсервиз ООД

Икономсервиз ООД

Предмет на дейност: Организиране на счетоводното отчитане и съставяне на години финансови отчети,независим финансов одит на финансови отчети на предприятия,финансово-счетоводни услуги,търговия с петролни продукти и гориво-смазочни материали,втечен природен газ,производство на земеделска продукция,арендуване на земеделски земи.

Одитори и Ко ООД

Одитори и Ко ООД

Предмет на дейност: Независим финансов одит на финансови отчети на предприятията; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство, разпространение и внедряване на програмни продукти; издателска дейност; комисионна, спедиторска, складова, лизингова дейност…

Перфект Консулт 61 ЕООД

Перфект Консулт 61 ЕООД

Предмет на дейност: Консултантски услуги в областта на счетоводството, данъчното облагане, финансите и вътрешнофирмения контрол; оценки на предприятия, дялове и акции; консултиране и посредничество при сделки с предприятия; вътрешни одити; обучение и семинари в областта на счетоводното и данъчното законодателство.

Прецизконсулт – Юлия Василева ЕТ

Прецизконсулт – Юлия Василева ЕТ

Предмет на дейност: Счетоводни услуги на физически и юридически лица, извършващи търговска дейност, спедиторски и консултантски услуги, вътрешна и външна търговия с всички разрешени от българското законодателство стоки, машини и съоръжения, включително и при условията на дистрибуторство и консигнация, вътрешен и международен транспорт със собствени и наети транспортни средства, търговско представителство, производство, изкупуване и преработка…

Русе Консултинг ЕООД

Русе Консултинг ЕООД

Предмет на дейност: Организация и счетоводно обслужване на предприятия, счетоводни, финансови, трудово – правни и търговски консултации на заинтересовани лица, съставяне на финансови отчети, регистрация и пререгистрация на фирми. Проучване, архитектурно и инженерно проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, и съоръжения, консултантски услуги, експертни оценки, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, посредничество при сделки…

Сметка БГ ЕООД

Сметка БГ ЕООД

Предмет на дейност: Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството, както и всяка друга незабранена от законите на Република България дейност.

Счетоводна Кантора Йорданова ЕООД

Счетоводна Кантора Йорданова ЕООД

Предмет на дейност: Организация и счетоводно обслужване на предприятия, счетоводни, финансови, трудово-правни и търговски консултации на заинтересовани лица, съставяне на финансови отчети, регистрация и пререгистрация на фирми. Проучване, архитектурно и инженерно проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, и съоръжения, консултантски услуги, експертни услуги, експертни оценки, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, посредничество при сделки…

Край на съдържанието

Край на съдържанието