Булмаркет Секюрити ЕООД

Булмаркет Секюрити ЕООД

Предмет на дейност: Охрана на имущество на физически или юридически лица; охрана на ценни пратки и товари;охрана на мероприятия, спортни и културно масови прояви; инкасо (съпровождане на ценни пратки и товари); лична охрана на физически лица; централизирана охрана на обекти с авто-патрули; СОД (сигнално-охранителна дейност); проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на всички технически системи за…

Елина-97 ЕООД

Елина-97 ЕООД

Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина – внос и износ на стоки, материали и суровини, реекспорт, бартерни сделки; комисионна, спедиционна, пласментно – снабдителна, посредническа, складова дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически лица и фирми; административни услуги; финансово – счетоводна дейност и експертизи; инвеститорски и технически контрол в строителството;…

Край на съдържанието

Край на съдържанието