Нов Старт Русе ЕООД

Нов Старт Русе ЕООД

Предмет на дейност: Търговия с био продукти /хранителни и нехранителни/, мляко и млечни произведения, зърнени храни, хранителни добавки, козметика. Разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене; ресторантъорство; хотелиерство. Търговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина; импорт; експорт; производство и продажба на промишлени и хранителни стоки; продажба на стоки собствено производство….

Сигма ЕООД

Сигма ЕООД

Предмет на дейност: Разработване, проектиране, доставяне и внедряване на електронни системи, компютърни системи, системи за контрол и управление на обекти и технологични процеси, посредничество, маркетинг, реклама, обучение и консултантски услуги в страната и в чужбина, трансфер на технологии, вътрешно и външнотърговска дейност.

Сип-2000 ООД

Сип-2000 ООД

Предмет на дейност: консултантски услуги, провеждане на семинари и обучителни курсове, фирмено обучение, издателска и рекламна дейност, подготовка и кандидатстване по проекти, изготвяне на анализи и оценки, земеделска дейност, производство, обработка, преработка и продажба на селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.

Телетроник ООД

Телетроник ООД

Предмет на дейност: Производствена, търговска, инженерингова и консултантска дейност в страната и чужбина; разработка, производство, внедряване, монтаж, ремонт и сервизно обслужване на електронни, компютърни, комуникационни, информационни и програмни системи; софтуерни и комуникационни услуги, както и други дейности незабранени от закона.

Фашън.БГ ООД

Фашън.БГ ООД

Предмет на дейност: разработване на интернет сайтове, поддръжка, покупко-продажба на недвижими имоти и вещни права върху тях, туризъм, хотелиерство, строителство, проектиране, производство и монтаж на мебели и оборудване за вътрешно обзавеждане, външнотърговска дейност, представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със стоки за широко потребление, промишлена и битова техника, както и всяка друга стопанска и…

Юлиус ЕООД

Юлиус ЕООД

Предмет на дейност: Инженерингова, ремонтна, консултантска, проектантска, монтажна, търговска и дистрибуторска дейност и услуги в областта на машиностроенето, леката промишленост, селското стопанство, туризма; ел.обзавеждане и ел.оборудване на промишлени и битови сгради; бартерни сделки; машиностроене; производство и търговия с програмни продукти и ноу-хау; рекламна дейност; външнотърговска дейност; организиране на електронни и развлекателни игри; посредническа дейност и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието