Издателска дейност (2) | Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика (1) | Далекосъобщения (1) | Дейности в областта на информационните технологии (8) | Информационни услуги (4) | Общо (16)

Мобайл Системс ООД

Мобайл Системс ООД

MobiSystems са една от пионерните компании в разработката на приложения за бизнес продуктивност в световен мащаб от повече от 20 години. Още от основаването си в Сан Диего, компанията предоставя функционални и доходоносни решения за производителността на малки и средни предприятия, осигуряваща им необходимите софтуерни инструменти, за да бъдат успешни в своята дейност. Особено във…

Евебра ЕООД (eCommerceAcademy)

Евебра ЕООД (eCommerceAcademy)

eCommerceAcademy, под управлението на Евебра ЕООД, представлява иновативна общност от електронни търговци, доставчици на услуги за онлайн магазини, и експерти в сферата на онлайн продажбите. Създадена през 2016 година, академията се фокусира върху развитието и подпомагането на своите членове чрез обмяна на опит и добри практики. Стартирането на дейността си е отбелязано с организацията на…

Интернет Медиа Груп ООД

Интернет Медиа Груп ООД

Интернет Медиа Груп е компания, фокусирана върху предоставянето на пълен комплекс от решения, които подобряват и оптимизират бизнес резултатите. Специалистите на Интернет Медиа Груп са експерти в областта на проектирането, разработването и внедряването на съвременни информационно – комуникационни технологии и подходящи интернет решения. Портфолиото на Интернет Медиа Груп се състои от девет специализирани онлайн медии,…

КластерДесктоп ЕООД

КластерДесктоп ЕООД

КластерДесктоп ЕООД е прогресивна компания, която предлага MyClusterDesktop – облачна услуга, която премахва зависимостта от ограничен офисен хардуер и локация. Фокусирана върху сигурност и гъвкавост, компанията улеснява достъпа до информация и приложения от всяко устройство с интернет връзка, включително смартфони, таблети и смарт телевизори. MyClusterDesktop включва хардуерно пространство, лицензи за Windows Server и антивирусни програми,…

Арена Медиа ЕООД

Арена Медиа ЕООД

Предмет на дейност: Създаване и излъчване на радио и тв програми, туристическа и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи, търговия с произведения на изкуството, изложбена дейност, организиране и провеждане на маркетингови и социологически проучвания, създаване и продажба на сценично музикални и художествени произведения, създаване на софтуерни и мултимедийни продукти,…

Асо-2006 ЕООД

Асо-2006 ЕООД

Предмет на дейност: Счетоводни услуги, изготвяне и заверка на годишни счетоводни отчети, разработка, внедряване и продажба на програмни продукти и системи, сделки с интелектуална собственост, вътрешна и външна търговия, експорт, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица, рекламна дейност и маркетинг, организиране на курсове компютърно счетоводство, обучение, както и всяка…

Бенилу ЕООД

Бенилу ЕООД

Предмет на дейност: Покупка на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел продажба, производство с цел продажба на разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински произход, комисионна, консултантска, спедиционна, складова, лизингова, посредническа, външнотърговска, реекспорт –…

Захлас ЕООД

Захлас ЕООД

Предмет на дейност: Издателска и разпространителска дейност на българска и чуждестранна литература и други печатни произведения – вестници и списания в България, всички държави от Европейския Съюз (ЕС), Швейцария, Русия, Канада и Съединените Американски Щати (САЩ), вътрешна и външна търговия, комисионна дейност, бартерни и лизингови сделки, извършване на всички видове автотранспортни услуги с пътнически и…

Мултилинк ООД

Мултилинк ООД

Предмет на дейност: Търговия с компютърна техника, внос, износ и търговия с промишлени и битови стоки, инженеринг на компютърни мрежи и системи, маркетингова дейност, проучване, разработване, внедряване и поддържане на мрежови, информационни телекомуникационни и компютърни технологии, производство на стоки и услуги с цел продажбата им и други дейности и услуги незабранени със закон.

Край на съдържанието

Край на съдържанието