Учебно Производствено Звено ЕООД

Учебно Производствено Звено ЕООД

Предмет на дейност: Технически разработки и консултации; производство на хранителни и промишлени стоки; инженеринг; посредническа дейност; сделки с интелектуална собственост; вътрешно и външно- търговски, мандатни и други сделки.

Ф+С-Агро ООД

Ф+С-Агро ООД

Предмет на дейност: Търговия със стоки и услуги, растително – защитни препарати и торове, производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, семена и посадъчен материал, търговия с недвижими имоти, организиране на търгове и базари, изкупуване, преработка и износ на вторични суровини, строителна дейност, научни изследвания, анализи, експертизи и прогнози, инвестиционно – проучвателна, проектантска, инженерингова,…

Фалко-Пенка Соколова ЕТ

Фалко-Пенка Соколова ЕТ

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговска дейност, производство и търговия с хранителни, селскостопански и промишлени стоки, облекло и обувки, представителство, посредничество и агентство на български и чужди физически и юридически лица, юридически, административни, счетоводни и преводачески услуги, рекламна и импресарска дейност, хотелиерство и ресторантъорство, производство и ремонт на електронна апаратура, софтуерни разработки и услуги,…

Фантастико-Мебел ЕООД

Фантастико-Мебел ЕООД

Предмет на дейност: Производство на мебели, търговия, внос и износ на мебели, търговско представителство, вътрешна и външна търговия, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, бартерни сделки, покупко-продажба на недвижими имоти, производство, търговия и сервиз на моторни превозни средства и резервни части за тях, комисионерска дейност, търговия в страната и чужбина с произведения…

Фашън.БГ ООД

Фашън.БГ ООД

Предмет на дейност: разработване на интернет сайтове, поддръжка, покупко-продажба на недвижими имоти и вещни права върху тях, туризъм, хотелиерство, строителство, проектиране, производство и монтаж на мебели и оборудване за вътрешно обзавеждане, външнотърговска дейност, представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със стоки за широко потребление, промишлена и битова техника, както и всяка друга стопанска и…

Феникс 94 ООД

Феникс 94 ООД

Предмет на дейност: Производствена и търговска дейност в страната и чужбина, внос и реекспорт на всички видове стоки, машини и оборудване, транспортна и спедиторска дейност, проектиране и изпълнение на строителни и ремонтни работи, конструкторски и информационни услуги, търговско посредничество и представителство, маркетинг, издателска и печатарска дейност.

Хай Протеин ЕООД

Хай Протеин ЕООД

Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка, реализация и търговия с промишлена и земеделска продукция, шротове, суров и технически чист глицерин, включително суровини за фармацевтичната и хранително вкусовата промишленост; съхранение на вложено зърно, издаване на складови записи за влог на зърно; търговия, дистрибуция, съхранение и транспорт на газ пропан-бутан; покупка на стоки или други вещи с…

Ханс – Христо Иванов ЕТ

Ханс – Христо Иванов ЕТ

Предмет на дейност: Производство и търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, кафе, сокове и безалкохолни напитки, сладкарски и тестени изделия, търговия със спиртни напитки, търговска дейност с цветя, търговска дейност с готово дамско, мъжко, детско облекло и платове, автомобилен таксиметров превоз, експлоатация на автосервиз с автомивка, ремонт и продажба на автомобили, оказионна дейност, комисионна…

Край на съдържанието

Край на съдържанието