APEA – Associação Portuguesa de Emprego Apoiado

info@empregoapoiado.org

APEA - Associação Portuguesa de Emprego Apoiado Logo

APEA е организация с нестопанска цел, която работи от 2003 г. и представлява движението за подкрепена заетост в Португалия, като продължение на старата организация APISE – Португалска асоциация за социално включване и заетост – 1992-2003 г. Мисията на APEA е обобщаване на модела за подкрепена заетост, увеличавайки достъпа до отворен пазар на труда на хора в неравностойно положение. APEA цели, като работи заедно с работодатели, хора в неравностойно положение или от други целеви групи, социални партньори и синдикати, да подобри интегрираните в общността стратегии, които ще улеснят професионалната/работната интеграция, която трябва да съчетава гъвкавост и безопасност и стабилност на работното място.

Проекти

ACTIvE - Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост

ACTIvE – Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на независимост