APRO Formazione S.C.A.R.L

informa@aproformazione.it

APRO Formazione S.C.A.R.L

Основана през 1958 г. от монсеньор Джанолио и насърчавана днес от всички компании и заинтересовани страни на територията, APRO Formazione винаги е имала за цел да обучава младите хора за света на труда и професионалното повишаване на уменията и преквалификацията на работниците, в отговор към територията и нуждите на предприятията. Секторите за обучение на APRO са индустриална автоматизация, металообработване, информатика, дигитални технологии, туризъм, кетъринг, красота и уелнес, здраве, маркетинг, околна среда, безопасност, чужди езици. APRO си сътрудничи с 1500 компании, има 90 служители и 200 професионалисти и обучава повече от 4000 души годишно.

Проекти

Digital Twin Logo (Main)

Digital Twin – Дигитални близнаци за интелигентно производство

DTAM Logo

DTAM – Дигитална трансформация в напреднали производствени системи