Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș

Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș Logo

Асоциацията на бизнесмените на окръг Арджеш (AOA AG) е неправителствена организация, създадена през 2003 г. и в момента има над 160 членове (От този брой около 70% са МСП), които имат общ оборот от 2 милиарда евро и над 20 000 служители. Асоциацията на бизнесмените от окръг Арджеш се намира в град Питещи, окръг Арджеш, регион за развитие Южна Мунтения – Румъния. Асоциацията на бизнесмените на окръг Арджеш организира бизнес събития, обучителни/образователни курсове и услуги за служителите, за да подобрят адаптивността си към промяна. Асоциацията също така насърчава предприемачеството и иновациите, подкрепата за самостоятелна заетост и стартиране на бизнес. В сътрудничество с местните университети те предлагат обучения и стажове на студенти, както и консултации, за да им помогнат да започнат собствен бизнес.

Проекти

App.mod.E Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

App.mod.E – Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения