Asserted Knowledge (AKNOW)

Asserted Knowledge (AKNOW) Logo

Asserted Knowledge (AKNOW) е компания за технически консултации и набиране на персонал, предоставяща висококвалифицирани ИКТ услуги и персонал на организации. Важна услуга, която отличава AKNOW от другите консултантски компании, е нашият подход към докладите за бизнес анализи, който се основава на използването на нотацията за моделиране на бизнес процеси (BPMN). Персоналът на AKNOW има дългогодишен търговски опит в подкрепа на големи, мултинационални ИКТ интегратори и богат опит в координирането на няколко публично финансирани проекта от Рамкова програма 6, 7 и Програмата Life Long. Настоящите дейности на AKNOW са фокусирани върху обучение чрез иновативни методологии за електронно обучение, подходи за персонализирано обучение, предоставяне на целенасочено обучение за устойчивост на МСП и методологии и инструменти за разпространение и осигуряване на качество, фокусирани върху целеви показатели за качество и програми за най-добри практики/научени поуки.

Проекти

I-WELCOME - Укрепване на интеграцията на жените мигранти в обществото и пазара на труда

I-WELCOME – Укрепване на интеграцията на жените мигранти в обществото и пазара на труда

Report-ASAP Придобиване на практики за докладване на устойчивост

Report-ASAP – Придобиване на практики за докладване на устойчивост