Завършен проект

Report-ASAP – Придобиване на практики за докладване на устойчивост

Report-ASAP Придобиване на практики за докладване на устойчивост

Идентификационен номер: 2017-1-UK01-KA202-036730

Продължителност: 1 септември, 2017 – 31 август, 2019

Проектът има за цел да предостави необходимото обучение и инструментариум за малки и средни компании, които да усвоят и приложат практиките за докладване на устойчивостта по ефективен начин.

Report-ASAP: Adoption of Sustainable Accounting practices for Reporting е проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, изпълняван за срок от две години от Русенска търговско-индустриална камара и още 6 партньори от 6 различни Европейски държави – Великобритания, Испания, Италия, Хърватия, Гърция и България. Главната цел на Консорциума по проекта е да обедини своите знания, компетенции и експертиза, за да подпомогне малките и средни предприятия (МСП) да се научат да докладват своята устойчивост, като им предостави необходимото обучение и инструменти да постигнат това в краткосрочен план.

Проектът е насочен към малки и средни предприятия, организации, занимаващи се с професионално образование и обучение, обучители, бизнес сдружения и други бизнес организации, които ще могат да се възползват от повишената информираност и знания за това как да се приложат корпоративната социална отговорност.

През първата фаза на проекта беше извършено проучване в шестте държави-партньори, за да се установи каква е цялостната картина във всяка една страна по отношение на докладването на устойчивост и каква е осведомеността на служителите на МСП. В следствие на проведеното проучване бяха структурирани и разработени обучителни модули, които да отговарят на реалната нужда на целевите групи по проекта. Обучението е разделено на 6 модула, които включват: 

1. Въведение в докладването на устойчивост
2. Правна рамка и Европейски директиви за докладване на устойчивост
3. Социално измерение на докладването на устойчивост
4. Екологично измерение на докладването на устойчивост
5. Икономическо измерение на докладването на устойчивост
6. Насоки за разработване на доклад за устойчивост

В допълнение към обучителните модули, също така бяха разработени:

1. Онлайн платформа за обучение, налична на български език;
2. Главна рамка за признаване на уменията и постиженията, придобити от обучаващите се, базирана на платформата за Отворените значки (Open Badges);
3. Динамичен демонстратор под формата на интерактивна игра, която ще спомогне за по-доброто разбиране на обучителното съдържание.

Повече за проекта можете да разберете на неговият официален уебсайт.

Партньори

Fundacion General Universidad de Granada Logo

Fundacion General Universidad de Granada

Business School PAR Logo

Business School PAR

Staffordshire University Logo

Staffordshire University

Asserted Knowledge (AKNOW) Logo

Asserted Knowledge (AKNOW)

CIVIC Logo

CIVIC

Eurocrea Merchant Logo

Eurocrea Merchant