ATS Team3D S.R.L.

info@ats-team3d.com

ATS Team3D S.R.L.

ATS Team3D, част от италианския отдел на ATS Global, е специализиран в предоставянето на независими решения за интелигентна дигитална трансформация. От 1986 г. компанията развива постоянни инициативи за подобрение в проектирането на ИТ решения, услуги за внедряване и поддръжка на клиенти по целия свят. Отличавайки се с уникалната си способност да покрива целия процес на дигитализация от дизайн до производство, ATS Team3D е официален партньор на Siemens Digital Industry Software и предоставя продажба и обучение за CAD, CAM, CAE, PLM, MES, MOM и IoT решения.

Мисията на ATS Team3D е да подкрепя растежа на производствените компании чрез предоставяне на висококачествен софтуер и консултации. Компанията акцентира върху значение на човешките и професионалните умения в комбинация с иновативните технологии, консултирайки мениджъри и предприемачи в избора на методи и инструменти за оптимизиране на бизнес процесите и избягване на грешки при внедряването на технологични решения.

Проекти

Digital Twin Logo (Main)

Digital Twin – Дигитални близнаци за интелигентно производство