The European Digital Learning Network (DLEARN)

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Мрежа, съставена от 27 различни организации на ЕС, активни в областта на образованието и дигиталното обучение на различни нива, има за цел да приеме предизвикателствата, донесени от цифровата революция по отношение на несъответствието на цифровите умения, към приобщаващо цифрово общество. Проекти

Unioncamere Lombardia

Unioncamere Lombardia

Регионалният съюз на ломбардските търговски камари, Unioncamere Lombardia е структурата на регионалната асоциация, която обединява и представлява 9-те търговски камари на регион Ломбардия. Unioncamere, възел на мрежата на ломбардските търговски камари, представлява търговските камари на регионално ниво, разпространява опит и насърчава общи проекти, повишавайки автономността на отделните търговски камари. Unioncamere Lombardia работи в полза на…

Interactive Fully Electrical Vehicles (IFEVS)

Interactive Fully Electrical Vehicles (IFEVS)

I-FEVS се фокусира върху генерирането на нови технологични решения, така че чисто електрическата мобилност да бъде масова. Нашата цел е да произвеждаме най-добрите в класа превозни средства за градска мобилност по отношение на безопасност, сигурност, консумация на енергия, ергономичност, здравина и обща цена на притежание. Проекти

Ricerca sul Sistema Energetico SpA

Ricerca sul Sistema Energetico SpA

RSE (Ricerca sul Sistema Energetico) S.p.A. (бивш ERSE и CESI RICERCA) е публична компания, изцяло притежавана от италианското правителство, с мисията да изпълнява програми за научноизследователска и развойна дейност от обществен интерес за справяне с националните енергийни, екологични и икономически цели, както от името на Министерството на икономическото развитие и в контекста на изследователските инициативи…

Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Фондация Cariplo подкрепя проекти със социална полза, свързани с изкуство и култура, околна среда, лични услуги и научни изследвания в Ломбардия, Новара и VCO. В продължение на 30 години фондация Cariplo насърчава живота на общностите, подкрепя тези, които работят в района и които са най-близо до нуждите на хората. Разстоянията в нашите общности се увеличават,…

Meta Group s.r.l.

Meta Group s.r.l.

META Group е международна група, фокусирана върху компании с интензивно знание и използване на резултатите от R&D дейности. Компанията предоставя съвети и услуги на: политици и обществени организации, занимаващи се с иновации и предприемачество; предприемачи, които изграждат и развиват своя бизнес; изследователи, желаещи да използват своите изследвания, и инвеститори, търсещи свежи сделки с висок потенциал….

Sistemi Formativi Confindustria

Sistemi Formativi Confindustria

SFC – Sistemi Formativi Confindustria е консорциум за акционерни опции, който проектира и координира обучение, R&B и техническа помощ както на национално, така и на местно ниво. Работата му има за цел: подпомагат развитието на индустрията поддържат растежа и конкурентоспособността на МСП насърчаване на модернизацията на италианската публична администрация Всяка инициатива на SFC се характеризира…

a|cube

a|cube

a|cube е роден през 2011 г. под името Make a Cube³, сертифициран инкубатор и ускорител на идеи и бизнес с висока социална, културна и екологична стойност. a|cube подкрепя предприемачи и хора с такива амбиции чрез инкубационни и ускорителни пътища, ръководени от визия за въздействие върху обществото. Проекти

CCIAA – Chamber of Commerce Industry Handicraftand Agriculture of Padova

CCIAA – Chamber of Commerce Industry Handicraftand Agriculture of Padova

Камарата на търговията, промишлеността, занаятите и селското стопанство в Падуа е публичен орган, представляващ всички предприятия в провинция Падуа, регион Венето. Проекти

ENAIP Veneto Impresa Sociale

ENAIP Veneto Impresa Sociale

Роден през 1951 г., ENAIP Veneto е социално предприятие, работещо в областта на професионалното обучение. Предоставяйки услугите си на около 4500 ученици и 2200 възрастни всяка година, тя е една от основните организации, работещи в сектора на ПОО в Италия, както на регионално, така и на национално ниво. Проекти

Край на съдържанието

Край на съдържанието