Babele Create Together

Babele Create Together Logo

BABELE CREATE TOGETHER SRL е румънска компания, специализирана в отворени иновации за социално благо. Мисията на компанията е да даде възможност за участие и ангажиране на участници в социалните иновации, граждани, гражданско общество и компании, ръководени от КСО, в стратегията за проекти за социално благо. Компанията предоставя продукт и набор от услуги. Продуктът е отворена платформа за иновации (www.babele.co) за подкрепа на социалните иноватори в разработването на тяхната стратегия чрез комбиниране на отворено бизнес моделиране с партньорско обучение и групово наставничество.

Проекти

DESIRE - Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

DESIRE – Дигитално образование за социални иновации и предприемачество