Български географски портал – Географ БГ

Bulgarian Geographic Portal - Geograf BG Logo

Мисията на Географ БГ е да популяризира науката сред децата и младежите в България чрез висококачествено уеб съдържание, научни работилници, презентации и редица географски събития, най-голямото сред които е Българският географски фестивал. В техния уеб сайт можете да откриете информация по актуални теми, свързани с Науките за Земята и събитията с географски оттенък. В рубрики си организацията предоставя актуална, любопитна и полезна информация за географски факти и куриози, за географи и пътешественици, за географско образование и професионална реализация, и въобще за всичко географско. Важна част от уеб съдържанието им са онлайн тестовете и другите образователни ресурси, които са в помощ на учителите по география и икономика и на техните учениците.

Проекти

FRESHER - Европейска нощ на учените

FRESHER – Европейска нощ на учените

REFRESH (Европейска нощ на учените)

REFRESH – Европейска нощ на учените