Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași logo

Камарата за търговия, промишленост и земеделие в Кълъраш представлява и защитава интересите на бизнес общността във връзка с румънските власти и подобни организации в чужбина.

Проекти

CBC - LABORLAB Развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар

CBC – LABORLAB: Развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар

CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)

CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)

Romanian-Bulgarian service center for microsystems and nanotechnologies - MicroNanoTech

Румънско-български сервизен център за микросистеми и нанотехнологии – MicroNanoTech