Център за изследване и анализи

association.cra@gmail.com

Centre for Research and Analysis Logo-BG

Центърът за изследвания и анализи (CRA) е неправителствена организация с нестопанска цел, извършваща обществени услуги в областта на образованието и науката. Мисията на CRA е да анализира настоящето и перспективите на българското образование и наука, да създаде мрежа от образователни институции и научни екипи и чрез участие в съвместни национални и международни проекти да работи за интегриране в европейското научно-образователно пространство. CRA поддържа контакти с национални и международни университети, изследователски центрове и организации в областта на образованието, науката и иновациите. CRA си партнира с различни правителствени агенции за изпълнение на национални и международни проекти и с някои европейски мрежи като Научната програма за Югоизточна Европа (SEE Science), Европейската мрежа от научни центрове и музеи (Ecsite), Enterprise European Network и OBSERVAL -Нет.

Проекти

FRESHER - Европейска нощ на учените

FRESHER – Европейска нощ на учените

REFRESH (Европейска нощ на учените)

REFRESH – Европейска нощ на учените