Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica

Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica logo

Ciência Viva – Мисията на Националната агенция за научна и технологична култура е да популяризира научната култура в португалското общество, за всички аудитории, със специален акцент върху по-младите слоеве и училищното население. Осъществява своята дейност по три основни оси:

  • насърчаване на преподаването на експериментални науки в основното и средното образование;
  • организиране на кампании за разпространение на научна информация, насочени към широката общественост;
  • създаване на Национална мрежа от центрове Ciência Viva, интерактивни пространства за разпространение на науката, които допринасят за регионалното развитие, в момента с 21 членове.

Ciência Viva произхожда от едноименната програма, създадена от Министерството на науката и технологиите на 1 юли 1996 г. Около две години по-късно Ciência Viva придобива статут на асоциация с публични институции и изследователски лаборатории като членове.

Проекти

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)