DomSpain

Domspain Logo

DomSpain е организация за обучение на възрастни, специализирана в областта на образованието и обучението, професионалните обучения, професионалните, социалните и междукултурните умения, езиците и новите технологии. Асоциацията има за цел да подобри качеството на образованието и обучението на възрастни, като насърчава и улеснява достъпа както на учители, така и на учащи, до нови технологии и иновативни инструменти за преподаване. DomSpain е компания за обучение и консултации, работеща на национално и международно ниво. Предлага разнообразие от услуги на публичния и частния сектор на Испания и активно участва в международни схеми чрез добре изградена мрежа от партньори в чужбина.