DomSpain

Domspain Logo

DomSpain е организация за обучение на възрастни, специализирана в областта на образованието и обучението, професионалните обучения, професионалните, социалните и междукултурните умения, езиците и новите технологии. Асоциацията има за цел да подобри качеството на образованието и обучението на възрастни, като насърчава и улеснява достъпа както на учители, така и на учащи, до нови технологии и иновативни инструменти за преподаване. DomSpain е компания за обучение и консултации, работеща на национално и международно ниво. Предлага разнообразие от услуги на публичния и частния сектор на Испания и активно участва в международни схеми чрез добре изградена мрежа от партньори в чужбина.

Проекти

WE GET! - Женско предприемачество Откриване на нови перспективи

WE GET! – Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи

Your Local Guide - Дигитални умения в туризма

Your Local Guide – Дигитални умения в туризма