Завършен проект

Your Local Guide – Дигитални умения в туризма

Your Local Guide - Дигитални умения в туризма

Идентификационен номер: 2018-1-RO01-KA204-049516

Продължителност: 1 септември, 2018 – 1 септември, 2021

Проект Your Local Guide има за цел да включи една от най-уязвимите обществени групи – пенсионери и хора над 65 години, отново в икономическия живот на съответните държави, като ги подпомогне да участват активно в нововъзникващите дейности в областта на мениджмънт на туристическите дестинации.

Your Local Guide 36-месечен проект, финансиран по програма Erasmus+, разработен от консорциум от 6 партньори от 5 страни от ЕС. Той има за цел да повиши цифровите компетенции на повече от 400 възрастни с ниски дигитални умения, желаещи да работят като експерти в управлението и промоцията на туристическите дестинации, разбирането на бизнес възможностите, които тя носи, и как да се възползват от нея индивидуално или в общност.

Проектът ще създаде нови иновативни подходи за преподаване и учене под формата на проучване и събиране на най-добри практики, 4 наръчника, комплект за обучение, видеоигра като средство за обучение при управлявлението и популяризирането на туристически дестинации. Проектната платформа ще осигури пряко въздействие върху повече от 400 човека на възраст над 65 г., които ще увеличат своите цифрови умения. Проектът си поставя за цел и да окаже и дългосрочно въздействие върху повече от 500 туристически агенции в съответните държави.

Партньори

Европейска мрежа за дигитално обучение

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Bucovina Tourism Association Logo

Bucovina Tourism Association

Domspain Logo

DomSpain

CCS Digital Education (CCSDE)

CCS Digital Education (CCSDE)

North-East Regional Development Agency (NERDA) Logo

North-East Regional Development Agency (NERDA)