Eco-Conseil Entreprise scrl

contact@ecoconseil.org

Eco-Conseil Entreprise scrl logo

Създаден през 1987 г., ECO-Advice Institute вече е придружил 33 промоции на еко-съветници в обучение, но също така е осъществил много други проекти. Бордът на директорите и екипът на ECO-Conseil са мобилизирани да подкрепят организации и територии към социално-екологичен преход.

Сдружението осъществява две основни дейности:

  • отдел ОБУЧЕНИЕ: обучение на екосъветници и валидирано от Specialized Masters®, проведено в партньорство с INSA Страсбург, както и кратки курсове за обучение в областта на устойчивото развитие;
  • отдел ДЕЙСТВИЯ/ПРОЕКТИ: съвети и подкрепа за проекти, свързани с устойчиво развитие за различни аудитории (училища, широка общественост, бизнес).

През 2020/2021 г. сдружението проведе рефлексия на своята визия, насоки и приоритети. Колективният проект се направлява според следните четири оси: 

  • Задълбочено осмисляне на целесъобразността от трансформиране на сдружението в кооперативно дружество от колективен интерес;
  • Създаване на политика за заплати, която гарантира както справедливо възнаграждение на служителите, така и устойчивостта на асоциацията;
  • Разработване на кратки курсове за обучение, в допълнение към специализирания Masters ® еко-консултант;
  • По-силна интеграция в местна асоциативна тъкан и развитие на мрежови синергии.

Проекти

Ecotips 2.0 Logo

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”