Enterprise-University of Zaragoza Foundation (FEUZ)

Enterprise-University of Zaragoza Foundation (FEUZ) logo

Фондацията „Enterprise-University of Zaragoza“ е неправителствена организация, подкрепяна от Университета на Сарагоса и Търговската и индустриална камара на Сарагоса.

Те работят всеки ден за предоставянето на сътруднически решения, които обединяват таланта, знанията, уменията и ресурсите на университета, предприемачите, публичните и частни предприятия и институции, свободните професионалисти, студентите и обществото като цяло за взаимно обогатяване, както и за по-голяма ефективност в постигане на целта да се отговори на нуждите на предприятията, институциите, студентите и околната среда. Те насърчават непрекъснатото подобрение както на процесите, така и на уменията, и се стремят да направят знанията, опита и силите на всеки възможно най-споделени, помагайки ни да растем като институции и като индивиди.

Проекти

FINMAN - Програма за управление на лични финанси

FINMAN – Програма за управление на лични финанси

GOdIGITAL - Дигитални инструменти за работа

GOdIGITAL – Дигитални инструменти за работа